αγγαρεύομαι


αγγαρεύομαι
αγγαρεύομαι, αγγαρεύτηκα, αγγαρεμένος βλ. πίν. 18

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.